در اینفوگرافیک پیش رو که به کوشش World Steel و بر اساس داده‌های سال 2017 توسط آکسفورد اکونومیکز تهیه شده، اثرات مختلف صنعت فولاد بر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و اقتصاد جهانی به اختصار اعلام شده است.

Full steel impact infographic WEB2