***پایین بودن موجودی سنگ آهن بنادر


روز گذشته نشریه پلتس گزارش داده که بهای سنگ آهن ۶۲ درصد پس از یک افزایش شدید ۴.۳۵ دلاری در روز گذشته در ۱۰۸ دلار تثبیت شده است.
افزایش قیمت به پایین بودن موجودی سنگ آهن در بنادر مربوط است یعنی زمانی که MySteel اعلام کرد موجودی سنگ آهن در اواخر ماه می به ۱۲۷.۸ میلیون تن رسیده که این مقدار کمترین میزان از فوریه ۲۰۱۷ تاکنون است.

سرعت تخلیه موجودی بنادر از اواسط ماه آوریل یعنی زمانی که موجودی حدود ۱۴۸.۹ میلیون تن بود شتاب گرفت. نرخ بالای تولید فولاد و کمبود عرضه سنگ آهن برزیل دو عامل محرک کاهش سریع موجودی سنگ آهن بنادر هستند.
با این شرایط چنانچه کمبود سنگ آهن برزیل همچنان ادامه یابد و تولید فولاد از سوی فولادسازان چینی همچنان افزایشی باشد، موجودی بنادر ممکن است به زیر ۱۲۰ میلیون تن برسد که می تواند عامل افزایش بیشتر قیمت های سنگ آهن باشد

 

کیوان جعفری طهرانی