***بازار ترکیه

پس از آنکه هیچ محموله ای به خاطر تعطیلات عید فطر خریداری نشد، قیمت قراضه وارداتی ترکیه در روز 7 ژوئن ثابت بود.

شاخص روزانه متال بولتن برای قراضه HMS 1 & 2 (80:20) شمال اروپا در قیمت 303.25 دلار در هر تن سی اف آر ثابت بود. همچنین شاخص روزانه متال بولتن برای قراضه HMS 1 & 2 (80:20) آمریکا در قیمت 310.42 دلار در هر تن سی اف آر ثابت بوده است.

***بازار آمریکا

قیمت قراضه در سواحل شرقی ایالات متحده پس از آنکه در هفته منتهی به 5 ژوئن خریدی صورت نگرفت، تغییری نکرد. از 29 می سال جاری هیچ فروشی از ساحل شرقی انجام نشده است، در حالیکه در زمان غیاب ترکیه از بازار، انتظار این موضوع وجود نداشت.

همچنین نگرانی از این موضوع وجود دارد که اگر ترکیه قادر به قبول فروش میلگرد در قیمت های بالاتر نباشد، بازار به سرعت به سطح قبل از کاهش تعرفه ها توسط آمریکا برمی گردد.

یک منبع صادرات گفت:" تجمع در ترکیه خیلی زیاد بود، که این بیشتر در مورد گمانه زنی ها از واقعیت بود." بدون فروش جدید، شاخص هفتگی صادرات قراضه HMS 1 & 2 در قیمت 295.50 دلار در هر تن فوب ثابت بود، در حالیکه شاخص قراضه بریده شده 301.5 دلار در هر تن فوب بود.

*** بازار ویتنام

قیمت های ارزیابی شده در ویتنام به دلیل محدود بودن معاملات در هفته گذشته، بدون تغییر باقی مانده بود، اگرچه پیشنهادات ایالات متحده 5 دلار در هر تن کاهش پیدا کرد.

ارزیابی متال بولتن برای قراضهHMS 1 & 2 (80:20) فروخته شده به ویتنام در روز 7 ژوئن، 315-320 دلار به ازای هر تن سی اف آر بود، که به دلیل محدودیت معاملات، از هفته گذشته تغییری نکرده است.

پیشنهادات برای این نوع قراضه از ایالات متحده در حدود 320 تا 325 دلار برای هر تن سی اف آر شنیده شد، که نسبت به هفته گذشته 5 دلار کاهش یافته است.

قراضه H2 ژاپنی با قیمت 315 دلار برای هر تن سی اف آر به کارخانه ها ارائه شده است. همچنین پیشنهادات محدودی از شرکت های فولاد ویتنامی برای محموله های آسیایی شنیده شد.

تاجری گفت که خریداران همچنان به دنبال مواد با قیمت 315 دلار برای هر تن سی اف آر هستند، اما هیچ فروشنده ای حاضر به فروش ضایعات در آن قیمت نیست.

منبعی گفت:" قیمت محصولات فولادی مانند بیلت کم است، زیرا کارخانه های تولید با قیمت های بسیار رقابتی ارائه می دهند."

خریداران قراضه HMS 1&2 (80:20) همچنان با قیمت 290 دلار در هر تن سی اف آر معامله می کنند، در حالیکه پیشنهادات از ایالات متحده با قیمت 300 دلار به ازای هر تن سی اف آر شنیده شد.

*** بازار تایوان

قیمت ها در تایوان پس از تقاضای ضعیف از جانب کاربران و شایعات مربوط به توافق ترکیه با قیمت پایین، باعث شد تا کارخانه ها منتظر مشخص شدن وضعیت بمانند.

ارزیابی متال بولتن برای واردات قراضه HMS 1&2 (80:20) آمریکا که در تایوان فروخته شده بود، در روز جمعه 285 تا 293 دلار در هر تن سی اف آر بود، که به اندازه 5 دلار در هر تن کاهش یافته است.

پیش از آنکه قیمت ها در روز جمعه به 285 تا 290 دلار در هر تن سی اف آر کاهش یابد، معامله ها با قیمت 292-293 دلار به ازای هر تن سی اف آر صورت گرفت.

پس از شنیدن شایعاتی در مورد اینکه ترکیه قراضه را با قیمت 297 دلار به ازای هر تن سی اف آر خریداری کرده است، و نیز ادامه روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با آمریکا، اهالی بازار شگفت زده شدند.

در نتیجه، خریداران پیشنهادات خود به قیمت 285 دلار برای هر تن کاهش دادند، در حالیکه در روز سه شنبه و جمعه، قیمت آن 300 دلار بود.

محموله های HMS 1&2 (50:50) ژاپنی با قیمت 315 دلار به ازای هر تن سی اف آر عرضه شد، در حالی که قراضه H2 ژاپنی با قیمت 310 دلار در هر تن سی اف آر عرضه شد.

*** بازار هند

تقاضای ضعیف و محدود بودن فعالیت تجاری منجر به کاهش قیمت قراضه بریده شده در هند در هفته جاری شد.

شاخص هفتگی متال بولتن برای واردات قراضه بریده شده به هند 324 دلار در هر تن سی اف آر بود، در حلیکه هفته گذشته قیمت آن 330.4 دلار بوده است.

قیمت پیشنهادی برای این محصول در هفته جاری 320 تا 327 دلار در هر تن سی اف آر بوده است، با توجه به اینکه معامله ای با قیمت 325 دلار به ازای سی اف آر صورت گرفته است.

همانطور که انتظار می رفت، بازار به دلیل تعطیلات عید فطر، آرام بود.

فروشنده ای گفت:" بازار بسیار آرام است. ما مقادیر کوچکی را فروختیم اگر چه قیمت های داخلی پایین است. من فکر می کنم که کاهش 5 تا 10 دلاری در هر تن صورت خواهد گرفت و سپس آن تثبیت خواهد شد. خریداران این هفته بسیار اندک بودند و بازار امارات بسته بود."

تاجر دیگری گفت:" کمبود تقاضا وجود دارد و دلایل متعددی برای آن وجود دارد که مربوط به قیمت محصول فولادی تا مواد خام است. این هفته به هیچ وجه منافعی نداشت. امارات در تعطیلات عید فطر به سر می برد؛ که معیاری برای هند است."

منبع: متال بولتن