«نیرمهارمان» وزیر اقتصاد هند اعلام کرد که این کشور به روند افزایش تولید فولاد ادامه می دهد و پیش بینی می شود که در سال 2021 میزان تولید فولاد هند به 128.6 میلیون تن برسد , و اگر روند حفظ شود میزان تولید فولاد در سال 2023 به 140 میلیون تن برسد.

میزان تولید فولاد هند در سال 2018-2019 بالغ بر 106 میلیون و 560 هزار تن بود که در مقایسه با سال قبل از آن 3.3 درصد رشد داشت و بدین ترتیب هند توانست از رتبه سوم بزرگترین تولید کننده هاای فولاد به رتبه دوم نقل مکان کند.

به گفته وزیر اقتصاد هند یکی از مشکلات اصلی صنعت فولاد، پائین بودن میزان مصرف فولاد در داخل کشور است.

بر اساس آمارها میزان مصرف فولاد در هند به ازای هر نفر 6 کیلوگرم است در حالیکه میانگین مصرف جهانی 214 کیلوگرم است.

 

استیل مینت