این موسسه بین المللی پس از نشست پاییز خود در مکزیک اعلام کرد: مصرف جهانی فولاد ضد زنگ در سال 2019 میلادی به 2.4 درصد خواهد رسید. این رقم در سال 2018 میلادی به بیش از 4.8 درصد رسیده بود و پیش بینی می شود در سال 2020 میلادی نیز این رقم با رشد 4.4 درصدی روبرو شود.

پیش بینی می شود مصرف ورق سرد و ورق گرم فولادی طی سال 2019 میلادی به ترتیب با رشد 2.9 و 2.7 درصدی روبرو خواهد شد. مصرف محصولات فولادی بلند و دراز نیز امسال با کاهش 0.3 درصدی همراه خواهد بود.

در سال 2020 میلادی، مصرف ورق سرد 5 درصد ، ورق گرم 3.5 درصد روبرو می شود.
این گزارش نشان می دهد که رشد مستحکم تقاضا و مصرف در چین احتمالا با کاهش مصرف در سایر مناطق جهان جبران خواهد شد.

مصرف چین امسال با رشد 8.6 درصدی روبرو خواهد شد. این رقم در سال 2018 به 6.9 درصد رسیده است. تقاضای آسیا به غیر از چین به منفی 0.7 درصد، در اروپا و آفریقا به منفی 5.7 درصد و در قاره آمریکا به منفی 7.6 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود رشد مصرف چین در سال 2020 به 7.2 درصد برسد، این رقم برای آسیا با رشد 2 درصدی ، اروپا و آفریقا 0.4 درصد و آمریکا 1.6 درصد روبرو خواهد شد.

در طرف عرضه نیز، تولید جهانی فولاد ضد زنگ در شش ماه نخست 2019 میلادی با اندکی افزایش به 26.1 میلیون تن رسیده است.

 

اقتصاد نیوز