مدیر عامل شرکت نورد فولاد قاین گفت : بر اساس این تفاهم نامه اولین محموله ارسالی شامل 35 تن میلگرد 40 در کامیونهای کشور پاکستان بارگیری و چند روز پیش به این کشور صادر شد.