19
سه شنبه, مارس
2 جدیدترین اخبار

فولاد خراسان از ایده های نوآورانه در ۵ موضوع حمایت می کند

بازار فولاد داخلی
تایپوگرافی

مجتمع فولاد خراسان هراستا با توسعه شبکه نوآوری خود آمادگی خود را از دریافت ایده های خلاقانه در 5 حوزه اعلام کرد. این شرکت اعلام داشته به مبتکرانی که راه حل های اجرایی ارائه نمایند جوایز ارزنده اعطا خواهد کرد.

 

به گزارش  چیلان ، فراخوان شرکت فولاد خراسان ۵ حوزه ذیل را شامل می شود:
 

۱- بازیاف حرارتی از دودکش کوره های نواحی تولیدی زنجیره فولاد

۲- کاهش مصارف آب در برج های خنک کننده

۳- بررسی اقتصادی و بهینه جلوگیری از اکسیداسیون میلگردهای تولیدی ناشی از انبارش در فضای باز

۴- تولید نیدل کک از مواد اولیه داخلی جهت تولید الکترودهای گرافیتی مورد استفاده در کوره های قوس الکتریکی

۵- فرآوری و تجاری سازی سرباره کوره های قوس الکتریکی

چیلان