19
سه شنبه, مارس
2 جدیدترین اخبار

گفتگو با مدیرعامل پرچمداران صنعت سپاهان در نخستین نمایشگاه ملی فولاد ایران

بازار فولاد داخلی
تایپوگرافی

مهندس پرچمی، مدیرعامل پرچمداران صنعت سپاهان به گفت و گو با چیلان پرداخت.

حمایت های خوبی از سوی رئیس انجمن فولاد از شرکت های دانش بنیان صورت گرفته است/ نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران تولیدکننده و مصرف کننده را به یکدیگر متصل کرد/ ساخت خنک کننده های مسی کوره بلندها 25 درصد حجم کوره را افزایش داده و 35 درصد مصرف آب را کاهش می دهد اما ابتر مانده است و در نهایت کوره هر 30 سال یکبار به تعمیرات نیاز پیدا می کند، دنیا به سمت استفاده از این تکنولوژی رفته اما در ایران استفاده نمی شود و مغفول مانده است.

چیلان