در این راستا، معامله ای برای ورق گرم وارداتی ویتنام که عمدتا محموله های چینی 2 تا 3 میلی متری SAE1006 بود، با قیمت 510 دلار به ازای هر تن سی اف آر صورت گرفت، که نسبت به هفته گذشته 5 تا 10 دلار افزایش قیمت داشته است. همچنین نسبت به ماه گذشته 10.39 درصد افزایش قیمت داشته است. شایعهاتی در بازار وجود داشت که معاملاتی حتی با قیمت بالاتر از این نیز صورت گرفته است.

اما روند صعودی بازار ورق گرم منتهی به 6 ژانویه نبود، در تاریخ 13 ژانویه نیز قیمت ها صعودی بود. محموله 2 تا 3 میلی متری SAE1006 چینی در این تاریخ با قیمت 515 تا 520 دلار به ازای هر تن سی اف آر معامله شده است. با وجود افزایش قیمت، کارخانه Formosa Ha تمام تلاش خود را برای جلوگیری از روند صعودی قیمت ها انجام داد.