در واقعیت امر، در پاییز سطح تقاضا در عموم محصولات فولادی بهبود داشته است و به عبارتی تحرکات مثبت بوده است اما این تحرکات مثبت به معنای خروج کامل از رکود نیست بلکه زمینه های رونق گرفتن در بازه های کوتاه هم به فعال شدن بهتر بازارها کمک خواهد کرد و برای بیرون آمدن کامل از رکود هم زمینه ساز خوبی خواهد بود. اما فاکتورهای اساسی برای این رشدهای مقطعی چه بوده است؟ فاکتورهای زیادی در تغییر روند بازار از شرایط رکود به رونق موثر خواهد بود و در مجموع باتوجه به اعمال تحریم ها تعداد این عوامل و همچنین قدرت رونق در هر بخش باید به قدری قوی باشد که بر اثرات تحریم غالب گردد. همین موضوع کار را سختتر کرده است و در زمان هایی به مانند سرعت گیر اقتصادی ایران عمل خواهد کرد. از جمله فاکتورهای موثر بحث بازارهای صادراتی است. بازارهای صادراتی چه در بخش محصولات خام و چه محصولات دارای ارزش افزوده به رونق گرفتن بازار داخلی کمک شایانی خواهد کرد. حال اینکه بحث تامین نیاز داخل به مشکل بخورد یا نه در برخی محصولات حیاتی مثل گوشت و خوراکی ها قابل بررسی است اما در محصولاتی مثل آهن آلات که گریبان‌گیر رکود شده است، مازاد عرضه باید به نحوی جبران گردد تا تحرکات مثبت به بازار داخلی هم منتقل گردد. فاکتور مهم بعدی که البته مهمتر از فاکتور اول ات، بحث میزان تقاضای داخلی است. تقاضای داخلی خود به بازارهای خریدار وابسته است. مهمترین مصرف کننده ها در بازار آهن آلات مسکن، خودرو و پتروشیمی است. متاسفانه در شرایطی هستیم که تمام این بازارها در رکود به سر میبرند و تعداد پروزه های فعال در پایین ترین سطح ممکن خود رسیده است. اما خوشبختانه به همت بررسی های کارشناسانه و در جهت جریان پیدا کردن نقدینگی در تمام بازارها طرح های مختلفی از سوی دولت ارائه میگردد که امید به دوباره جان گرفتن بازارها را افزایش میدهد. از جمله مهمترین این بازارها، بازار مسکن است که فعال شدن آن به طور قطع بیش از 100 صنعت دیگر را رونق می بخشد. هم اکنون آخرین طرحی که دولت برای تحریک تقاضا و عرضه ارائه کرده است، طرح مسکن ملی است که در این طرح با پرداخت وام 75 میلیونی و بازپرداخت پس از دوسال امکان افزایش ساخت و ساز و معاملات مسکن را دوچندان کرده است. که البته باید دید میزان استقبال مردم با توجه به نقدینگی موجود و فشارهای اقتصادی از این طرح به چه صورت خواهد بود. فاکتور بعدی برای رشد بازار ها ثبات ارزش پول کشورهاست. تا زمانی که دلار روند نزولی خود را ادامه دهد این و در قیمت واقعی خود به تثبیت برسد این سیگنال به بازارها داده میشود که سرمایه خود را از دلار و بانک ها خارج و به سمت بازارهای دیگر روانه کنید و با اینکار علاوه بر بدست اوردن سود بیشتر، موجب جریان نقدینگی و رونق در بازارها می‌شوید. امروز در نیمه پاییز قرار گرفتیم و بررسی آمار تقاضا در بیشتر محصولات فولادی روند مثبتی بوده است، هرچند برخی با شیب کمتر و برخی دیگر با شیب بیشتر. از طرفی بازار دلار آزاد و نیمایی نیز در سال جاری به نفع بازارهای دیگر در ثبات خوبی به سر میبرد که در مجموع این امید را میتوان داشت که رشد بازار مسکن در این روزها باعث رشد بازار آهن الات نیز گردد.