اما درباره ساز و کار این موسسه برای حذف پول جهت تجارت میان ایران و اروپا بحث بسیار است. آیا اینستکس یا به زبان فارسی ساحات می‌تواند حیات برجام را تضمین کند؟ با مطالعه اینفوگرافیک بالا پاسخ همه سئوالات درباره اینستکس را خواهید یافت.

Instex Site

منبع: خبرگزاری تسنیم