بر این اساس فولادسازان گرید B و C بایستی به مدت ۵ روز فعالیتهای گندله سازی و آگلومره سازی خود را متوقف نموده و پس از ۵ روز، فولادسازان گرید B می‌توانند با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت نموده و گرید C بایستی با کمترین ظرفیت خود طی امسال فعالیت نمایند. محدودیت ۵۰ درصدی تولید برای فولادسازان گرید C شامل کوره بلندها نیز می شود. همچنین در شرق چین نیز استان آنهویی از روز جمعه اعلام وضعیت اضطراری درجه ۲ نموده است. دیگر قطب فولادسازی چین یعنی استان هندان نیز اعلام کرده از اول نوامبر فولادسازان بایستی منطبق بر محدودیتهای تولید وضعیت اضطراری درجه ۲ تولید نمایند. انتشار این خبر تاثیر مثبتی بر بازار فیوچرز شانگهای و دالیان داشت و موجب شد تا قرارداد ۲۰۰۱ میلگرد بیش از ۱ درصد رشد نماید.