*** امارات متحده عربی

در این هفته، قیمت ورق گرم ارائه شده توسط عرضه‌کنندگان تمام مناطق در محدوده 520 تا 530 دلار در هر تن CFR بود، اما به دلیل افت قیمت‌ها، تقاضا در بازار کم ارزیابی می‌شد. برآورد هفتگی قیمت برای ورق گرم وارداتی به امارات متحده عربی در محدوده 520 تا 530 دلار درهر تن CFR بود که در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافته است. انتظار می‌رود که قیمت ورق گرم در مقایسه با ورق گرم گالوانیزه شده بیشتر کاهش یابد، چون ورق گالوانیزه شده اخیرا به اندازه کافی کاهش داشته است.

پیشنهادات برای ورق گرم گالوانیزه شده با ضخامت یک میلی‌متر و 275 گرم بر متر مربع پوشش روی از جانب تامین‌کنندگان چینی در قیمت 680 دلار در هر تن CFR شنیده شد، در حالی که این محصول از هند با قیمت 760 دلار در هر تن CFR عرضه شد. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم گالوانیزه شده وارداتی به امارات متحده عربی در محدوده 680 تا 760 دلار در هر تن CFR بود که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است. این تفاوت قیمت بین محصول چین و هند نشان دهنده کیفیت بهتر ورق گالوانیزه هند است که توسط مقامات امارات متحده عربی نیز تایید شده است.

در هفته گذشته، قیمت ورق سرد نیز در بازار ثابت بود. تامین‌کنندگان چینی، ورق سرد را با قیمت 585 تا 600 دلار در هر تن CFR امارات متحده عربی عرضه کردند. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق سرد وارداتی به امارات متحده عربی در محدوده 585 تا 590 دلار در هر تن CFR بود که در مقایسه با هفته گذشته تغییری نداشته است.

 

*** عربستان سعودی

تولید کنندگان چینی، ورق گرم را با قیمت 545 تا 550 دلار در هر تن CFR به عربستان سعودی عرضه کردند، در حالی که ورق گرم ارائه شده از سایر تولید کنندگان آسیایی به غیر از چین، در محدوده قیمتی 540 تا 545 دلار در هر تن CFR بود. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم وارداتی به عربستان سعودی بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در محدوده 540 تا 545 دلار در هر تن CFR بود.

منبع: متال بولتن