ارزیابی هفتگی قیمت برای میلگرد وارداتی به سنگاپور در محدوده 494 تا 495 دلار در هر تن CFR بود که نسبت به هفته گذشته 4 دلار در هر تن افزایش داشته است. معامله ای شامل 20000 تن میلگرد ترکیه با قیمت 494 دلار در هر تن CFR سنگاپور به انجام رسید. پیشنهاداتی نیز در بازار در محدوده 495 تا 500 دلار در هر تن CFR سنگاپور شنیده شد.

شایعاتی در بازار به گوش می رسید مبنی بر اینکه میلگرد هند با قیمت پایینی در بازار سنگاپور عرضه شده است، اگرچه نمی‌توان آنرا در زمان انتشار تایید کرد. پیشنهاداتی از جانب خریداران در محدوده 480 تا 485 دلار در هر تن CFR سنگاپور ارائه شد، اگرچه فروشندگان این قیمت ها را قبول نداشتند و هرکسی که خریدار بود باید حداقل 490 تا 495 دلار در هر تن CFR سنگاپور پرداخت می‌کرد.

 

*** میلگرد چین

ارزیابی قیمت برای میلگرد داخلی شرق چین در محدوده 3970 تا 3990 یوان (577 تا 580 دلار) در هر تن از تولیدات قبلی بود که در مقایسه با هفته گذشته کاهش داشته است. قیمت صادراتی میلگرد چین با شیب ملایمی در حال کاهش است. شاخص صادراتی این محصول 514.38 دلار در هر تن فوب بود که نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. دو کارخانه بزرگ چینی، محصول خود را با قیمت 515 تا 520 دلار در هر تن فوب عرضه کردند.

 

*** مفتول فولادی

قیمت سیم مفتول وارداتی به جنوب شرق آسیا با توجه به محدویت فعالیت تجاری در بازار، ثابت باقی ماند. آلیانس استیل مالزی، سیم مفتول خود را با قیمت 525 دلار در هر تن CFR فیلیپین عرضه کرد، در حالی که کارخانجات چینی این محصول خود را با قیمت 550 دلار در هر تن CFR ارائه دادند.

سیم مفتول روسیه با قیمت 510 دلار در هر تن CFR به فیلیپین فروخته شد و خریداران نیز این قیمت را پذیرفتند. ارزیابی قیمت برای سیم مفتول وارداتی به جنوب شرق آسیا در محدوده تا 510 دلار 525 در هر تن CFR بود که نسبت به هفته گذشته 5 دلار در هر تن کاهش داشته است.

منبع: متال بولتن