مصر در روز 15 آوریل مقررات موقت وارداتی را برای بیلت و میلگرد به میزان 25 درصد برای میلگرد و 3 الی 15 درصد برای بیلت اعمال کرد. تعرفه حفاظتی بیلت، نزدیک به هزینه نورد کردن مواد برای تبدیل به میلگرد است، که باعث می شود شرکت ها مجبور به رقابت با کارخانه های یکپارچه شوند. هشت شرکت تولید را در هفته گذشته متوقف کرده اند.

کارخانه های مصر در این هفته میلگرد را با مبلغی معادل 11،580-12،000 درهم (674-698 دلار) پیشنهاد دادند، در حالیکه هفته گذشته میزان آن 11760 الی 12000 درهم بود.

ارزیابی هفتگی متال بولتن برای میلگرد داخلی در مصر 11580 الی 1200برای هر تن ایکس بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 1760 الی 12000 درهم بوده است.

 

*** بازار بیلت

بیلت سی آی اس برای مشتریان مصری با قیمت 445 دلار برای هر تن پیشنهاد شد، در حالیکه معاملات با قیمت 435 الی 440 دلار صورت گرت.

ارزيابي هفتگي متال بولتن براي بیلت وارداتی به مصر در روز پنج شنبه در قیمت 440-445 دلار در هر تن سی اف آر ثابت بود.

منبع: متال بولتن