شیوع و گسترش ویروس کرونا نیز خریداران را از رزرو مواد باز داشته است.

***امارات متحده عربی

قیمت پیشنهادی ورق گرم (HRC) از چین در امارات متحده عربی با قیمت 475-485 دلار در هر تن سی اف آر شنیده شد، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 490-495 دلار در هر تن بوده است.

شنیده شد که ژاپن ورق گرم را با قیمت 480-485 دلار در هر تن ارائه می دهد، اما هیچ معامله عمده ای شنیده نشد.

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم وارداتی امارات 475-480 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 490-510 دلار بوده است.

تأمین کنندگان چینی در حال ارائه ورق گالوانیزه 1 میلی متری (HDG) با 275 گرم پوشش روی در هر متر مربع 600-610 دلار در هر تن سی اف آر بودند، در حالیکه قیمت قبلی آن 620-630 دلار بوده است.

منابع گفتند که ورق گالوانیزه هند هفته گذشته با قیمت 740-750 دلار به ازای هر تن به امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود، با توجه به اینکه قیمت جدیدی در بازار شنیده نشده است.

با این وجود، معامله گران در امارات معتقدند که قیمت ورق گالوانیزه هندی باید 710-720 دلار در هر تن باشد. اگرچه، معاملات جدید در این هفته شنیده نشده است.

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گالوانیزه وارداتی امارات متحده عربی 600-710 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 720-740 دلار بوده است.

تفاوت قیمت بین مواد چینی و هندی نشان دهنده این واقعیت است که ورق گالوانیزه هند از کیفیت و اطمینان برای استفاده در امارات توسط مقامات آنجا تأیید شده است.

تولید کنندگان در چین ورق سرد (CRC) را با قیمت تقریبی 545-550 دلار در هر تن در امارات متحده عربی ارائه می دادند، اما هیچ معامله بزرگی شنیده نمی شود.

در نتیجه، ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق سرد وارداتی امارات 545-550 دلار در هر تن بود، و قیمت قبلی آن 550-560 دلار بوده است.

***عربستان سعودی

قیمت پیشنهادی واردات برای ورق گرم در عربستان سعودی 485-490 دلار در هر تن شنیده شد، در حالیکه قیمت قبلی آن 495-500 دلار بوده است.

یک خریدار 480 دلار در هر تن سی اف آر را برای ورق گرم چینی پیشنهاد داد، در حالی که کره جنوبی ورق گرم را با قیمت 490-495 دلار به عربستان سعودی پیشنهاد می کرد. با این حال هیچ معامله عمده ای شنیده نشد.

در نهایت ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم وارداتی عربستان سعودی 485-490 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 495-510 دلار در هر تن بوده است.

 

منبع: متال بولتن