خریداران قبل از کاهش قیمت ها تناژهای بالا را رزرو نمی کنند.

*** امارات متحده عربی

قیمت ورق گرم چین 495 دلار در هر تن CFR امارات بود و هند نیز این محصول را با قیمت 470 دلار در هر تن CFR عرضه کرد. یکی از خریداران گفت قیمت قابل قبول برای ورق گرم وارداتی به امارات متحده عربی در محدوده 450 تا 460 دلار در هر تن CFR است. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق وارداتی به امارات متحده عربی در محدوده 460 تا 470 دلار در هر تن CFR بود که نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

تامین کنندگان چینی ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و با پوشش 275 گرم بر متر مربع روی را با قیمت 620 دلار در هر تن CFR امارات عرضه کردند که در مقایسه با هفته گذشته کاهش داشته است. ورق گالوانیزه هند با قیمت 695 دلار در هر تن CFR به امارات صادر شد که در این بین معاملاتی با قیمت 690 دلار در هر تن نیز شنیده شد. قیمت هفته گذشته 690 تا 700 دلار در هر تن CFR بوده است. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گالوانیزه وارداتی به امارات متحده عربی در محدوده 620 تا 690 دلار در هر تن CFR بود که در مقایسه با هفته گذشته کاهش داشته است. تفاوت قیمتی بین ورق گالوانیزه هند و چین نشان دهنده این واقعیت است که محصول هند از کیفیت و اطمینان بالاتری برخوردار است که توسط مقامات امارات نیز تایید شده است.

تامین کنندگان در چین ورق سرد را با قیمت 550 تا 560 دلار در هر تن CFR امارات عرضه کردند که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است، در حالی که ورق سرد هند با قیمت 615 دلار در هر تن CFR ارائه شد، اگرچه منابع گفتند که این قیمت ها برای بازار بسیار بالا است. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق سرد وارداتی به امارات در محدوده 550 تا 560 دلار در هر تن CFR بود که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است.

*** عربستان سعودی

قیمت ورق گرم وارداتی از چین به عربستان سعودی در محدوده 470 تا 475 دلار در هر تن CFR بود، اما معامله ای با این قیمت انجام نگرفت. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم وارداتی به عربستان سعودی در محدوده 470 تا 475 دلار در هر تن CFR بود که در مقایسه با هفته گذشته کاهش داشته است.

منبع: متال بولتن