به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از ایفنا، بدین ترتیب قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 290 تا 330 دلار هر لانگ تن و قراضه بوشلینگ 360 تا 380 دلار هر لانگ تن می باشد.