به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از ایفنا، در این ماه برزیل 13 میلیون و 30 هزار تن سنگ آهن به چین صادر کرد در حالی که آوریل سال گذشته 15 میلیون و 300 هزار تن بود. همچنین صادرات سنگ آهن برزیل به ژاپن نیز 13.96 درصد افت سالانه داشته 1.91 میلیون تن ثبت شد.

کشورهای اروپایی نیز در آوریل 4.08 میلیون تن سنگ آهن از برزیل خریداری کردند که 13.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.