***ارزیابی قیمت ها

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای قوطی فولادی داخلی در اروپای شمالی 620-640 یورو (688-710 دلار) در هر تن بود، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 600 تا 630 یورو بود.

توزیع کننده ای گفت:" به دلیل افزایش تقاضا برای قوطی و ورق گرم، قیمت ها در حال افزایش است. وی افزود:" قیمت ها ممکن است در حال افزایش باشند، اما 660 یورو [برای هر تن] حداکثر قیمت خواهد بود. سهمیه واردات نیز به حد خود رسیده است. "

کارخانه ها و تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه های مواد اولیه ورق گرم، مایل به افزایش قیمت 20 تا 30 یورویی به ازای هر تن هستند، شاخص ورق گرم داخلی در شمال اروپا 426.38 یورو به ازای هر تن بوده است، در حالیکه قیمت قبلی آن 415 تا 425 دلار بود.

قیمت ورق گرم فولادی داخلی در اروپای جنوبی 445-460 یورو در هر تن ارزیابی شد، و از اکتبر سال گذشته از 380-400 یورو در هر تن به طور پیوسته بالا رفته است.

یک منبع در اروپای جنوبی گفت:" خرید و فروش اکنون شدت می یابد و قیمت مواد اولیه در حال افزایش است. قوطی توخالی فولادی نیز قیمت اینها را دنبال می کند."

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای قوطی توخالی داخلی در اروپای جنوبی 620-640 یورو در هر تن بود، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 600-630 یورو بوده است.

قیمت های داخلی حمایت بیشتری کردند، زیرا سهمیه واردات اتحادیه اروپا برای ماه ژوئن رو به پایان بود.

در این هفته، میزان هزینه های محموله های قوطی فولادی به مقصد اروپا از ترکیه به 68 هزار و 472 تن کاهش یافت، در حالیکه هفته گذشته میزان آن 86،013 تن بوده است.

متوسط ​​تناژ حمل شده از ترکیه به اروپا از 10،000 تن در دو هفته گذشته به 15000 تن افزایش یافته است.

میزان هزینه کشور برای دوره از اول جولای 2019 تا 30 ژوئن سال 2020، 397،232 تن است. لازم به ذکر است که ترکیه تاکنون 82.8 درصد از تخصیص خود را به کار گرفته است.

اوکراین نیز 78.2 درصد از میزان 64.922 تن تخصیص خود را استفاده کرده است و 14172 تن از این هفته باقی مانده است.

منبع: متال بولتن