*** قیمت های داخلی ترکیه

ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم فولادی داخلی ترکیه در محدوده 515 تا 520 در هر تن از تولیدات قبلی بود که نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. کارخانه های فولاد ترکیه محصولات خود را با قیمت 520 تا 530 دلار در هر تن از تولیدات قبلی عرضه می کردند، در حالی که معاملاتی با قیمت 515 تا 520 دلار در هر تن برای تولیدات ماه اوت انجام شد. کارخانجات تقریبا تمام سفارشات را برای ماه اوت دریافت کرده اند و پیشنهادات برای ماه سپتامبر بالاتر خواهد بود.

ورق سرد ترکیه با قیمت 590 تا 600 دلار در هر تن از تولیدات قبلی در بازار عرضه شد و معاملات در قیمت 590 دلار در هر تن از تولیدات قبلی به گوش رسیدند. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق سرد فولادی داخلی ترکیه در محدوده 590 تا 600 دلار در هر تن از تولیدات قبلی بود که در مقایسه با هفته گذشته تغییری نداشته است.

 

*** قیمت های وارداتی به ترکیه

ورق گرم روسیه با قیمت 510 تا 515 دلار در هر تن CFR عرضه شد، اما به دلیل کاهش دسترسی ها در بازار، قیمت های جدیدی از اوکراین شنیده نشد. معاملاتی از ژاپن با دو خریدار از ترکیه با قیمت 505 تا 510 دلار در هر تن CFR انجام شد. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم فولادی وارداتی به ترکیه در محدوده 505 تا 510 دلار در هر تن CFR بود که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.

ورق سرد روسیه با قیمت 570 دلار در هر تن CFR عرضه شد، اما معامله ای در بازار شنیده نشد. ارزیابی هفتگی برای ورق سرد فولادی وارداتی به ترکیه در قیمت 570 دلار در هر تن CFR بود که در مقایسه با هفته گذشته افزایش داشته است.

 

*** ورق گرم صادراتی ترکیه

ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم فولادی صادراتی ترکیه در محدوده 490 تا 500 دلار در هر تن فوب بود که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است. ورق گرم ترکیه برای صادرات با قیمت 490 تا 500 دلار در هر تن فوب عرضه شد، اما معامله عمده ای انجام نگرفت، زیرا تقاضا در اروپا که یکی از بازارهای اصلی صادراتی ترکیه می باشد، ضعیف بود.

منبع: متال بولتن