*** قیمت های داخلی ترکیه

ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم داخلی ترکیه در محدوده 500 تا 520 دلار در هر تن از تولیدات قبلی بود که نسبت به هفته گذشته مقدار کمی افزایش داشته است. کارخانجات ترکیه محصولات خود را با قیمت 510 تا 525 دلار در هر تن از تولیدات قبلی عرضه کردند، در حالی که معاملات در محدوده 500 تا 520 دلار در هر تن از تولیدات قبلی شنیده شدند. افزایش کم قیمت ها ممکن است به دلیل رشد قیمت های مواد خام اولیه باشد. با این حال تقاضا هنوز هم قوی نیست.

از زمانی که ایالات متحده تعرفه‌های وارداتی برای ترکیه را از 50 به 25 درصد کاهش داد، قیمت فولاد ترکیه افزایش یافته است. شاخص روزانه برای سنگ آهن با خلوص 62 درصد در روز 5 ژوئیه در قیمت 114.81 دلار در هر تن بود.

ورق سرد ترکیه با قیمت 590 تا 600 دلار در هر تن از تولیدات قبلی ارائه شد و معاملات در بازار نیز در همین محدوده قیمتی انجام شدند. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق سرد داخلی ترکیه بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در محدوده 590 تا 600 دلار در هر تن از تولیدات قبلی بود.

 

*** قیمت های وارداتی به ترکیه

بازار واردات فولاد تخت ترکیه در سکوت به سر می برد، زیرا قیمت های جدیدی از جانب کشورهای منطقه CIS که وارد کنندگان اصلی ورق گرم و سرد به ترکیه هستند؛ اعلام نشد. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم وارداتی به ترکیه بدون تغییر در محدوده 485 تا 500 دلار در هر تن CFR بود. ارزیابی هفتگی برای ورق سرد وارداتی نیز بدون تغییر در محدده 560 تا 565 دلار در هر تن CFR بود.

مقامات ترکیه در حال حاضر در نظر دارند تا پرونده تجاری حفاظتی در برابر واردات ورق گرم از اروپا را در دستور کار قرار دهند. آغاز این پرونده آنتی دامپینگ علیه ورق گرم اتحادیه اروپا کاملا به نگرش تولیدکنندگان اروپایی بستگی دارد؛ چراکه آنها در ماه‌های اخیر فروش‌هایی با نرخ پایین به ترکیه داشته‌اند.

 

*** صادرات ورق گرم ترکیه

ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم صادراتی ترکیه در محدوده 490 تا 500 دلار در هر تن فوب بود که نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. ورق گرم ترکیه با قیمت 500 تا 520 دلار در هر تن فوب صادر شد، اما معاملات در محدوده 465 تا 490 دلار در هر تن فوب شنیده شدند.

منبع: متال بولتن