این هفته دو مورد عفونت به ویروس در ترکیه اعلام شده است و شیوع بیشتر آن یکی از بزرگترین ترس ها می باشد.

علاوه بر این، سقوط در بورس های جهانی به دلیل ویروس و افت قیمت نفت باعث بدبینی در همه بازارهای کالا شده است.

قیمت قراضه در طول هفته کاهش یافته است، با توجه به اینکه شاخص روزانه قراضه HMS 1&2 (80:20 mix) اروپای شمالی 269.02 دلار در هر تن بود، در حالی که قیمت قبلی آن 272.13 دلار بوده است.

***صادرات ورق گرم

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم صادراتی ترکیه 490-495 دلار در هر تن بود، که به اندازه 5 دلار در هر تن کاهش یافته است.

شنیده شد که ورق گرم ترکیه با قیمت 490-495 دلار در هر تن فوب پیشنهاد شده است، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 495-500 دلار بوده است. در کل 20،000 تن ورق گرم با قیمت 495 دلار در هر تن فوب به اسپانیا فروخته شد.

***قیمت های داخلی

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم داخلی ترکیه 495-505 دلار در هر تن بود، که به اندازه 5 دلار در هر تن کاهش یافته است.

کارخانجات ترکیه ورق گرم را با قیمت 495-510 دلار در هر تن پیشنهاد دادند، در حالیکه معاملات با قیمت 500 تا 505 دلار منعقد شده است.

همچنین ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق سرد داخلی ترکیه در قیمت 575-580 دلار در هر تن ثابت بوده است.

همچنین کارخانجات ترکیه ورق سرد را با قیمت 575-585 دلار به ازای هر تن پیشنهاد دادند، و معاملات با قیمت 575-580 دلار صورت گرفت.

***قیمت واردات

خریداران ترکیه حدود 30،000 تن ورق گرم را با قیمت 480 دلار در هر تن از ژاپن و 30،000 تن ورق گرم را با قیمت 480-485 دلار در هر تن از کره جنوبی رزرو کردند.

این هفته همچنین اوکراین ورق گرم را با قیمت 475-480 دلار در هر تن به فروش رساند.

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم وارداتی ترکیه 475-485 دلار در هر تن بود، که به اندازه 10 دلار در هر تن کاهش یافته است.

هفته گذشته ورق سرد از اوکراین با قیمت 555-560 دلار در هر تن عرضه شد و هیچ قیمت جدیدی از منطقه سی آی اس در این هفته شنیده نشده است.

محموله ای از ورق سرد با قیمت 520 دلار در هر تن سی اف آر از ژاپن رزرو شد.

در نهایت ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق سرد وارداتی ترکیه 520-555 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 555-560 دلار در هر تن بوده است.

منبع: متال بولتن