تولید کنندگان فولاد ترکیه قیمت پیشنهادی خود را 5 دلار در هر تن کاهش دادند و قیمتها به 470 تا 480 دلار در هر تن رسید، در حالیکه معاملات با قیمت 460 دلار به ازای هر تن صورت گرفت.

ارزیابی هفتگی متال بولتن برای صادرات میلگرد ترکیه 460-470 دلار به ازای هر تن فوب بود، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 470 الی 475 دلار بوده است.

به دلیل موانع تجاری در مقاصد عمده صادرات کشور و با توجه به اینکه شرکت کنندگان در بازار انتظار ندارند وضعیت در سال 2019 تغییر یابد، تقاضای کل برای میلگرد کم شده است. یک منبع ترکی در این باره به متال بولتن گفت:" صادرات مقاطع طویل فولاد ترکیه در این سال کاهش یافته است، و اگر شرایط فعلی همچنان ادامه یابد، کاهش قیمت ها ادامه خواهد شد. صادرات به منطقه اتحادیه اروپا بدتر خواهد شد، زیرا سهمیه سالانه از ماه جولای اعمال می شود."

 

*** بازار مفتول

قیمت صادرات مفتول در ترکیه به دلیل تقاضای کم در طی هفت روز گذشته روند مشابهی را در پیش گرفته است.

ارزیابی هفتگی متال بولتن برای صادرات مفتول ترکیه 500 تا 505 دلار برای هر تن فوب بود، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 505 الی 510 دلار بوده است.

منبع: متال بولتن