***ارزیابی قیمت

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای میلگرد صادراتی ترکیه 425-430 دلار در هر تن بود، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 435 تا 440 دلار به ازای هر تن فوب بود.

کارخانجات تولیدی این کشور پیشنهادات خود را به 430-435 دلار کاهش دادند، اما تنها معامله ای که صورت گرفته مربوط به خریدار سنگاپوری با قیمت 425 دلار در هر تن بود.

یک منبع ترکی گفت:" قیمت میلگرد به دلیل تضعیف قراضه و تقاضای کم، در طی هفته گذشته به کاهش خود ادامه داده است. یک مشتری در سنگاپور مبلغ 425 دلار به ازای هر تن فوب را پیشنهاد می کند، اما تقاضای خریداران آسیایی زیاد دوام نخواهد داشت، زیرا منطقه تا اواسط فوریه سال جدید تحت تاثیر سال نو چینی قرار خواهد گرفت. "

وی افزود:" ما ممکن است به زودی شاهد قیمت 420 دلار برای هر تن فوب برای صادرات میلگرد باشیم."

شاخص روزانه قراضه HMS 1&2 (80:20 mix) آمریکا، 288.80 دلار در هر تن بود، در حالیکه هفته گذشته قیمت آن 303.95 دلار به ازای هر تن بوده است.

به دنبال این روند در بازار میلگرد و قراضه، قیمت صادرات مفتول نیز طی یک هفته گذشته کاهش یافته است.

همچنین ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای مفتول صادراتی ترکیه 450-460 دلار در هر تن بود، و هفته گذشته قیمت آن 470-475 دلار بوده است.

منبع: متال بولتن