قیمت قراضه همچنان رو به سقوط بود و شاخص روزانه قراضه HMS 1&2 (80:20 mix)  252 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 313.54 دلار در هر تن بود.

***صادرات ورق گرم

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم صادراتی ترکیه 495-500 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 498-500 دلار بوده است.

شنیده می شود ورق گرم ترکیه با قیمت 500-505 دلار در هر تن فوب عرضه می شود و خریداران با قیمت 490-495 دلار مذاکره می کنند.

***قیمت های داخلی

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم داخلی ترکیه 500-505 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 510-515 دلار بوده است.

کارخانجات ترکیه ورق گرم را با قیمت 500-510 دلار در هر تن پیشنهاد می کردند، اما خرید به دلیل عدم اطمینان بازار کم بود.

ارزیابی هفتگی برای ورق سرد داخلی ترکیه 570-575 دلار در هر تن بود، در حالیکه قیمت قبلی آن 575 دلار بوده است.

همچنین کارخانجات ترکیه ورق سرد را با قیمت 570-580 دلار در هر تن به فروش می رساندند و معاملات با قیمت 570-575 دلار در هر تن شنیده شد.

***قیمت واردات

ورق گرم اوکراین با قیمت490-495 دلار پیشنهاد شده بود و ورق گرم روسیه 505-510 دلار در هر تن سی اف آر  بود.

ورق گرم چینی با قیمت 520 دلار در هر تن سی اف آر پیشنهاد شده بود، اما خریداران ترکیه گفتند که هیچ رزروی با این قیمت به خصوص به دلیل گسترش ویروس ووهان انجام نمی شود.

ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق گرم وارداتی ترکیه در قیمت 490-505 دلار در هر تن ثابت بود.

منابع گفتند كه ورق سرد از اوکراین با قیمت 555-560 دلار در هر تن پيشنهاد شده بود.

و ارزیابی هفتگی صورت گرفته برای ورق سرد وارداتی ترکیه در قیمت 555-560 دلار در هر تن بدون تغییر بود.

منبع: متال بولتن