*** بازار فولاد چین 

در ماه آوریل، شاخص قیمت فولاد کامپوزیتی با 2.59 دلار افزایش به 112.05 دلار در هر تن رسید. این شاخص برای میلگرد با 4 دلار رشد به 116.91 دلار در هر تن و برای ورق گرم با 3.12 دلار به 103.87 دلار در هر تن رسید. در سه ماهه نخست سال 2019، مصرف ظاهری فولاد خام با 9.1 درصد رشد به 216.61 میلیون تن رسید. تولید فولاد خام در این سه ماهه نخست با 9.9 رشد به 231.07 میلیون تن رسیده است.

 

*** بازار مواد اولیه چین

واردات سنگ آهن در سه ماهه نخست سال 2019 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 3.5 درصد کاهش به 260.79 میلیون تن رسیده است. تولید داخلی محصولات معدنی در این سه ماهه با 6.3 درصد رشد به 192.26 میلیون تن رسیده است.