19
سه شنبه, مارس

کاهش تولید روزانه فولاد چین در اواسط دسامبر

چین
تایپوگرافی

تولید فولاد چین در اواسط دسامبر کاهش یافت، همچنین میزان موجودی محصولات فولادی آن‌ها کمی کاهش یافت.

براساس آمار منتشر شده در روز شنبه ۲۹ دسامبر، در اواسط دسامبر، 1.84 میلیون تن فولاد تولید شد، که به اندازه 1 درصد نسبت به اوایل دسامبر کاهش یافته است.

در این راستا، کارخانه های بزرگ فولاد، حدود ۸۰ درصد فولاد کشور را تولید می کنند. این کارخانجات در 20 دسامبر بالغ بر ۱۲.۱۴ میلیون تن موجودی محصولات فولادی داشتند، در حالیکه در 10 دسامبر 12.16 میلیون تن موجودی داشتند.

قیمت فولاد در اواسط دسامبر کمی افزایش یافت. اما به گفته منابع بازار، این کارخانجات هنوز سود خوبی ندارند، و در نتیجه کارخانجات ترجیح دادند تولید کمی داشته باشند.

ارزیابی متال بولتن برای کلاف گرم در شرق چین، 3810 الی 3820 یوان به ازای هر تن بود، در حالیکه در 10 دسامبر، قیمت آن 3720 الی 3750 یوان بود.

منبع: متال بولتن