***بازار داخلی

شرق چین (شانگهای): $498-495 در هر تن بدون تغییر

شمال چین (تانگشان): $490-495 در هر تن که 1/41 دلار در هر تن کاهش داشته است. قیمت ها با توجه به میزان تقاضای ثابت، پایدار بوده اند.

به گفته یک تاجر اهل شانگهای فعالیت های تجاری در شهر متعادل بوده است و شاید کمی هم نسبت به چهارشنبه کمتر شده است، اما خریداران هنوز تمایل دارند تا به قیمتهای روز قبل خرید انجام دهند.

به گفته یک منبع در منطقه فعالیت تجاری در شمال پر رونق باقی مانده است، خصوصا با توجه به قیمت پایین تر 493 دلاری در هر تن.

تاجر دیگری اهل شانگهای انتظار ندارد که قیمت های بازار داخلی بیش از این کاهش پیدا کنند چون اخیرا کارخانه ها در آن منطقه سفارش های فراوانی داشته اند.

به گفته یک مشاور فولاد در آن منطقه، میزان انبار کویل گرم نورد در مناطق بازاری چین در روز پنجشنبه 2/20 میلیون تن بوده است که نسبت به هفته قبل از آن 180100 تن کمتر شده است.

این آمار صحبت های تاجر دوم در منطقه شانگهای را تایید می کند که تعداد سفارشات کارخانه ها در آن منطقه زیاد است.

 

***صادرات

شاخص فست مارکت برای کویل گرم نورد صادراتی، به صورت فوب از بنادر اصلی چین: $428/67 در هر تن بوده است که $0/29 در هر تن افزایش داشته است. 

به گفته یک منبع در یک کارخانه در شمال چین، اکثر کارخانه ها بخش بیشتری از محصول خود را به جای صادات به بازار داخلی روانه می کنند .

یک تاجر از شهر پکن با این تصمیم موافق بود و گفت که این انتخاب عاقلانه تری برای کارخانه ها است به این دلیل که قیمت صادرات مدت زیادی است که کمتر از میزان بازار داخلی است که دلیل آن رقابت شدید تامین کنندگان این کالا در دیگر مناطق جهان است.

اخیرا کمترین قیمت سفارشی در چین $425 در هر تن به صورت فوب است، اگرچه این قیمت ها اگر از طرف شرکت ها باشند قابل مذاکره هستند.

اما سفارشات کمی در چند هفته گذشته وجود داشته است، مخصوصا پس از اینکه تامین کنندگان در دیگر کشورها شروع به فروش کویل گرم نورد دوبار نورد شده به ویتنام با قیمت $410-400 به صورت فوب از چین کردند.

به گفته یک تاجر در پکن، حتی $425 در هر تن به صورت فوب نیز هم اکنون بسیار پایین تر از قیمت داخلی است.

 

***نقل قول بازار

به گفته تاجر دیگر از شانگهای "من مدتی است که فعالیت صادراتی کویل گرم نورد خود را متوقف کرده ام. انتظار ندارم که کارخانه های زیادی محموله ای را برای صادرات بفرستند. احتمالا باید صبر کنم تا قیمت های داخلی افت کنند که این هم در کوتاه مدت احتمال کمی دارد. شاید در زمستان این اتفاق بیافتد."

***بازار تبادل مالی شانگهای فیوچرز

بالاترین قرارداد بسته شده برای کویل گرم نورد در روز پنجشنبه حدود 474/49 دلار در هر تن بوده است که 5/80 دلار نسبت به روز چهارشنبه بیشتر بوده است.