مشتریان ترجیح می‌دهند برای خرید صبر کنند زیرا انتظار می‌رود قیمت‌ها در کوتاه مدت پس از کاهش قیمت قراضه در ترکیه در پایان هفته گذشته، کمتر شود.

به گفته منابع به Fastmarket، پیشنهادات میلگرد از جانب اوکراین در حدود 470 دلار در تن فوب دریای سیاه است، اما هیچ نشانه‌ای از تمایل از جانب خریداران در این قیمت وجود ندارد.

یکی از تولیدکنندگان می‌گوید: "در حال حاضر هیچ تقاضای جدی وجود ندارد."

ارزیابی هفتگی Fastmarket برای قیمت میلگرد صادراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS)، 465-475 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه بود که در مقایسه با قیمت 467-470 دلاری در هفته ی پیش روند نزولی داشته است.

پیشنهادات برای مفتول زیاد نیست. یک تولیدکننده روسی مواد خود را به قیمت 510-515 دلار در تن فوب دریای سیاه پیشنهاد می‌دهد در حالی که مشتریان به دنبال کاهش حداقل 5 دلاری در تن هستند.

از زمان انتشار، هیچ پیشنهاد جدیدی از سوی اوکراین و بلاروس منتشر نشده است.

ارزیابی هفتگی Fastmarket برای قیمت مفتول صادراتی CIS، بدون تغییر در محدوده 500 تا 510 دلار در هر تن فوب دریای سیاه قرار داشت.

منبع: متال بولتن