بعد از کاهش قیمت قراضه در ترکیه، جو منفی در بازار به وجود آمده است که این موضوع با عدم تمایل مشتری ها به خرید همراه شده است.

یک تولید کننده گفت: "کارخانه ها انتظار دارند بعد از تعطیلات ماه رمضان، تقاضا در خاورمیانه و عربستان سعودی بهبود یابد. با این حال احتمالا آنها نیز برنامه ای برای حفظ موقعیت خود ندارند زیرا تولیدکنندگان ترکیه ای شمشال، قیمت های خود را تا 430 دلار در تن کاهش خواهند داد". یک تولید کننده گفت.

"در حال حاضر بازار کم رونق است و تجارت با شرق در این قیمت ه، متوقف شده است. بازار مصر همچنان در خواب بوده و ترکیه نیز برون از بازار قرار دارد". یک تاجر گفت.

10 ژوئن، پیشنهادات شمشال از جانب تولیدکنندگان مختلف CIS در محدوده ی 430 تا 440 دلار در تن فوب دریای سیاه قرار داشت.

تعدادی از کارخانه ها و تجار اظهار داشتند که محدوده ی پایین این رنج قیمتی، می تواند در بازار مورد قبول باشد در حالی که منابع دیگری پیشنهاد می دادند که قیمت قابل قبول کمتر از 430 دلار است.

10 ژوئن، شاخص روزانه قیمت شمشال صادراتی از CIS به 430 دلار در تن فوب دریای سیاه رسید که در مقایسه با روز قبل بدون تغییر مانده است.

 

متال بولتن