شاخص روزانه شمشال فولادی صادراتی، به صورت فوب CIS از دریای سیاه، $390 در هر تن در روز 29 نوامبر بوده است که نسبت به قیمت $384 در روز دوشنبه بالاتر رفته است. 

سفارشات شمشال تولیدی منطقه CIS به دلیل تخصیص کارخانه ها برای ساخت رول در ماه دسامبر و سابقه موفق فروش آن در هفته های قبلی کم بوده است که به این معنی است که  تقاضا در مقصدهای سنتی شمال آفریقا و ترکیه در طی این هفته دچار کمبود بوده  است. 

تعداد کمی سفارش از تولید کنندگان شمشال CIS که شامل ارسال با اولویت هستند نیز در بازار در حدود $390-395 در هر تن  بصورت فوب از دریای سیاه وجود داشته است. 

 محموله 30000 تنی از شمشال اوکراینی در امارات متحده عربی بصورت cfr در اواخر هفته خریداری شده است. منابع بازاری قیمت بصورت فوب را در حدود $390 تخمین می زنند. 

در ترکیه شمشال تولیدی منطقه CIs در حدود 405-400$ در هر تن به صورت cfr یا 390-385$ به صورت فوب از دریای سیاه در دسترس بوده است  با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل $15 در هر تن است. 

اما خریداران در این کشور هدفگذاری برای قیمت 395-390$ در هر تن به صورت cfr داشتند که برابر با 380-375$ در هر تن به صورت فوب از دریای سیاه است. 

***عوامل مختلف موثر بر بازار

تقاضا برای شمشال وارداتی در این هفته در ترکیه کم بود چون تولید کنندگان مقاطع طویل با کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی مواجه بودند. تولید کنندگان تُرک تمرکز خود را بر روی واردات قراضه گذاشته اند.

ادامه خرید قراضه به همراه عوامل فصلی منجر به هزینه بالاتر قراضه شد. شاخص روزانه فستمارکت برای قراضه فولادی، HMS (اختلاط 80:20)، تولید شمال اروپا، به صورت cfr از ترکیه در حدود 266/08$ در هر تن در روز 29 نوامبر بوده است  که نسبت به قیمت 257/41$ در روز 25 نوامبر بالاتر است. 

در تونس و الجزایر، شمشال تولیدی منطقه CIS در حدود 420-415$ در هر تن به صورت cfr یا 395-390$ در هر تن به صورت فوب با در نظر گرفتن هزینه 25$ حمل و نقل بوده است. 

اما خریداران به دنبال قیمت 410$ در هر تن به صورت cfr یا 385$ در هر تن به صورت فوب از دریای سیاه هستند. 

در کشور مصر پیشنهادات شمشال CIS در حدود 415-410$ در هر تن به صورت cfr یا 395-390$ در هر تن به صورت فوب از دریای سیاه بوده است با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل حدود 20$ در هر تن است، در مقابل پیشنهادات در حدود 405-400$ در هر تن به صورت cfr یا 385-380$ به صورت فوب از دریای سیاه بوده است. 

اما هیچ پیشنهادی در این هفته به گوش نرسیده است که بعضی منابع می گویند که سود کافی در تولید تیرآهن از شمشال وارداتی وجود ندارد.