شرکت مت اینوست در مه نوامبر به بازار برگشت و یک محموله 25000 تنی با میزان افزوده شده منگنز را در روزهای گذشته به یک خریدار در لیبی با قیمت حدودی $407-405 در هر تن به صورت cfr فروخته است. هزینه باربری در حدود $28-27 در هر تن تخمین زده شده است و هزینه اضافی $10-5 در هر تن نیز برای این ماده با غنای خاص پرداخت شده است. 

و یک محموله 15000 تنی از شمشال با غنای خاص از منطقه CIS اخیرا به الجزایر با قیمت $410-407 در هر تن به صورت cfr، فروخته شده است اگرچه جزئیات کامل این قرارداد تا زمان انتسار تایید نمی شود که به این معنی است که در شاخص فست مارکت گزارش نمی شود.

 

***احتیاط خریداران برای خرید

اکثر خریداران درباره خرید محتاط هستند چون تقاضا برای خرید محصولات فولادی طویل  محدود باقی مانده است. 

اکثر سفارشات برای شمشال CIS با غنای استاندارد با قیمت $385-380 در هر تن به صورت فوب از دریای سیاه ثابت باقی ماند اگرچه بعضی کارخانه ها درباره $390 در هر تن صحبت می کنند.

در پایان هفته گذشته در مصر، شمشال CIS در حدود 410-400$ درهر تن به صورت فوب در دسترس بود(برابر با 390-380$ در هرتن به صورت فوب از دریای سیاه) اگرچه به گفته منابع خریداران برای پرداخت بیش از $390 در هر تن آمادگی ندارند و بعضی حتی پیشنهادات $375 در هر تن به صورت cfr ارائه کرده اند. 

به همین صورت شمشال CIS در ترکیه در هر تن $400-390 به صورت cfr فروش رفته است که پیشنهادات در حدود 390-380$ در هر تن به صورت cfr بوده اند.

با وجود خریدهای اخیر و تخمین های بازار، شاخص روزانه شمشال فولادی صادراتی به صورت فوب از دریای سیاه از منطقه  CIS در میزان $373 در هر تن در روز سه شنبه 12 نوامبر ثابت باقی ماند.