ارزیابی هفتگی Fastmarket از قیمت میلگرد صادراتی از CIS بدون تغییر در 460 دلار در تن فوب دریای سیاه قرار داشت.

یک تولید کننده اوکراینی گفت: " قیمت میلگرد به علت تقاضای پایین در ترکیه و ذخیره زیاد می تواند 5 تا 10 دلار دیگر کاهش یابد. در حال حاضر جو خوشبیننانه ای برای آینده نزدیک وجود ندارد". 

صادرکنندگان CIS با تامین کنندگان ترک در حال رقابت برای غلبه بر مشکلات قوانین حمایتی اروپا و ایالات متحده هستند و موجب تضعیف اقتصاد داخلی می شوند.

براساس شنیده یکی از تامین کنندگان ترکیه ای در بازار رقابتی میلگرد را با قیمت 455 دلار در تن cfr عرضه می کند در حالی که میلگرد صادراتی از ناحیه CIS در محدوده ی 465 تا 475 دلار در تن فوب دریای سیاه پیشنهاد می شود.

یک وارد کننده ی لبنانی به Fastmarket گفت " در حال حاضر قیمت های پیشنهادی از جانب CIS نمی تواند با ترکیه رقابت کند".

ارزیابی هفتگی قیمت صادراتی میلگرد از ترکیه 460 تا 470 دلار در تن فوب بود که در مقایسه با 470 تا 475 دلار در تن در هفته پیش روند نزولی داشته است.

 

***سقوط قیمت قراضه می تواند قیمت میلگرد را تخت تاثیر قرار دهد

تضعیف بازار قراضه وارداتی به ترکیه به عنوان بازار شاخص در دنیا، می تواند منجر به افت ارزش فولاد مقاطع طویل صادراتی از CIS نیز گردد.

شاخص روزانه قراضه HMS 1&2 (80:20) شمال اروپا در 282.83 دلار در تن cfr در ترکیه قرار داشت که روند نزولی را نسبت به قیمت 292.59 دلار در تن در 7 مه داشته است.

ارزیابی Fastmarket از قیمت مفتول به 495 تا 510 دلار در تن فوب دریای سیاه رسید که این محدوده در مقایسه با هفته قبل با قیمت 500 تا 510 دلار در تن به سمت قیمت های پایین گسترده تر شده است.

متال بولتن