چرا بازار ساز، با توجه به توانایی هایی که دارد، به کنترل بازار اقدام نکرده بود؟ و اجازه آن سرکشی را به بازار داده بود؟ شاید گفته شود آن قیمت در آن زمان صحیح بوده، خوب در این صورت چه اتفاق مثبتی در ساختار اقتصادی کشور رخ داده که ناگهان در ظرف یکماه ۲۰٪ از قیمت ارز کاسته شده؟ این تحول و نوسان چه دلیل موجهی داشته؟ آیا نرخ تورم در کشور کاهش جدی داشته؟ آیا نرخ رشد اقتصادی جهشی ناگهانی داشته؟ آیا سایه شوم تحریم ظالمانه از سر کشور برداشته شده؟ شاید گفته شود، تحول مثبتی که اتفاق افتاده ظهور بازار متشکل ارزی است.

برخی تصور می کنند که ابداع اسامی جدید می تواند باعث رخداد معجزه ای در بازار ارز باشد، در حالی که در بهترین شرایط یک بازار اگر هم مشخصات یک بازار واقعی را داشته باشد می‌تواند کشف نرخ بکند، نه این‌که نرخ را کاهش دهد یا افزایش دهد؛ در حالی که اینطور که گفته می شود معاملات در بازار متشکل در فضای مجازی انجام خواهد شد و این در حالی است که طبق ماده های ۳و ۴و ۵و ۶ از اساسنامه "شرکت های تضامنی صرافان"، انجام عملیات صرافی در فضای مجازی و اینترنتی مجاز نمی باشد؛

بنابراین به نظر می رسد فعالیت‌های بازار متشکل ارزی کاملاً مخالف با چهار بند یاد شده از اساسنامه، "شرکت های تضامنی صرافان" می‌باشد.

در حال حاضر خرید و فروش رسمی در بازار ارز، با شرایط خاص انجام می شود و فعالیت صرافان مجاز، در این بازار بسیار محدود است و این در حالیست که بازار عملا توسط عوامل غیر رسمی اداره می شود و هر گونه تلاطمی که بخواهند برای ایجاد سود بیشتر، می‌توانند در آن ایجاد کنند.

 

اقتصاد بازار