وي در سخنراني خود دستيابي به توليد 55 ميليون تن فولاد را مستلزم سرمايه گذاري 13 هزار ميليون يورويي در بخش زيرساخت دانست و گفت : بخش عمده اين زيرساخت به حمل و نقل ريل باز مي گردد که خوشبختانه ذوب آهن اصفهان با توليد ريل يو آي سي60 بر اساس استانداردهاي جهاني ، کمک شاياني به تحقق توسعه حمل و نقل ريل نموده است . دکتر سعد محمدي که مديريت ذوب آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد ، گفت : براي به ظرفيت رساندن کوره بلند هاي کشور ، نياز به 3 ميليون تن کک داريم که اين امر مستلزم تهيه 5 ميليون تن کنسانتره زغال است در حالي که توليد فعلي زغال سنگ کشور حدود يک و نيم ميليون تن است