بطوریکه 15000 تن وکیوم باتوم پالایشگاه تهران علیرغم قیمت پایه هر کیلو 1271 تومان با 157 درصد رشد در قیمت هر کیلو 3268 تومان معامله گشت .

همچنین پالایشگاه بندر عباس نیز 15000 تن وکیوم باتوم را با 178 رشد در قیمت کیلویی 3722 تومان بفروش رساند.

میزان وکیوم باتوم تولیدی در شرکت های پالایشگاهی بر حسب درصد به شرح زیر است.
پالایشگاه اصفهان 8.2 درصد، پالایشگاه تهران 7.5 درصد ، پالایشگاه تبریز 6.7 درصد ، پالایشگاه بندرعباس 9.5 درصد و پالایشگاه شیراز 10.2 درصد

دادوستد فرآورده‌های فرعی نفتی با مکانیزم جدید در جلسه امروز بورس کالا آغاز شد:

رشد 184 درصدی قیمت وکیوم‌باتوم پالایش نفت تهران نسبت به قیمت پایه

معامله لوب‌کات سبک پالایش نفت تهران و اصفهان در قیمت پایه

معامله لوب‌کات سنگین پالایش نفت تهران روی قیمت پایه و لوب‌کات سنگین پالایش نفت بندرعباس در نزدیکی قیمت پایه

رشد 178 درصدی قیمت پایانی وکیوم باتوم بندرعباس نسبت به قیمت پایه

نرخ وکیوم باتوم به عنوان خوراک تولیدکنندگان قیر و لوب‌کات، به عنوان خوراک روانکارسازان و پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن علاوه بر نمادهای پالایشی تولیدکننده، بهای سهم شرکت‌های مصرف‌کننده را متاثر ساخته است