آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد

کاهش قیمت در اکثر محصولات فولاد ترکیه | هفته ۴ام جولای

محصولات فولادی ترکیه

در هفته گذشته قیمت محصولات فولادی ترکیه مانند فولاد بلند (میلگرد و دیگر مقاطع) و شمش کاهش یافت. اما قیمت کویل گالوانیزه گرم و رنگی ثابت بود.

*** کوتاه از بازار محصولات فولادی ترکیه

“تقاضا در بازار فولاد تخت ترکیه در طول هفته تا جمعه ۳۰ جولای در اواسط فصل تعطیلات متوسط ​​بود.”

“قیمت فولاد بلند ترکیه به دلیل تقاضای ضعیف و کاهش هزینه های ضایعات کاهش یافته است.”

“در پی کاهش هزینه واردات قراضه و تقاضای محدود، قیمت صادراتی میلگرد ترکیه طی هفته گذشته کاهش یافت.”

قیمت کویل گالوانیزه گرم و رنگی در طول هفته تا جمعه ۳۰ جولای در میان تقاضای متوسط ​​در ترکیه ثابت بود.”

“کاهش هزینه های قراضه باعث کاهش قیمت بیلت در ترکیه شد.”

*** قیمت داخلی فولاد ترکیه

قیمت داخلی محصولات فولادی ترکیه در هفته گذشته با نوساناتی همراه بود که در جدول زیر آمده است.

محصولاتقیمت هفته جاریقیمت هفته گذشته
کویل گالوانیزه گرم۱۳۲۰-۱۳۵۰ دلار۱۳۲۰-۱۳۵۰ دلار
کویل رنگی۱۳۹۰-۱۴۱۰ دلار۱۳۹۰-۱۴۱۰ دلار
کویل نورد گرم۱۰۲۰-۱۰۵۰ دلار۱۰۵۰-۱۰۷۰ دلار
بیلت۶۷۷-۶۸۲ دلار۶۸۵-۶۹۰ دلار
میلگرد۷۱۵۰-۷۳۰۰ لیر۷۲۰۰-۷۳۵۰ لیر
سیم مفتول۷۹۰۰-۸۱۰۰ لیر۸۰۰۰-۸۲۰۰
کویل نورد سرد۱۲۴۰-۱،۲۶۰ دلار۱۲۵۰-۱،۲۶۰ دلار

*** قیمت وارداتی

تغییر قیمت وارداتی محصولات فولادی ترکیه به شرح زیر است.

محصولاتقیمت هفته جاریقیمت هفته گذشته
بیلت۶۵۵-۶۷۵ دلار۶۷۰-۶۷۵ دلار
کویل نورد سرد۱۱۳۵-۱۱۷۰ دلار۱۱۳۵-۱۱۷۰ دلار
کویل نورد گرم۹۴۸-۹۵۰ دلار۹۳۵-۹۵۰ دلار

*** قیمت صادراتی

نوسانات قیمت صادراتی محصولات فولادی ترکیه در جدول زیر آمده است.

محصولاتقیمت هفته جاریقیمت هفته گذشته
کویل نورد گرم۱۰۳۰-۱۰۵۰ دلار۱۰۲۰-۱۰۶۰ دلار
سیم مفتول۷۹۰-۸۲۰ دلار۷۹۰-۸۲۰ دلار
میلگرد۷۱۵-۷۳۰ دلار۷۳۰-۷۵۰ دلار
کویل گالوانیزه گرم۱۳۲۰-۱۳۷۰ دلار۱۳۲۰-۱۳۵۰ دلار
بیلت۶۷۵-۶۸۰ دلار۶۷۵-۶۸۵ دلار

قیمت‌ ها در جداول به ازای هر تن محاسبه شده است.

منبع: متال بولتن

خروج از نسخه موبایل