آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد

کاهش ۷٫۸۳ درصدی تولیدات فولاد کارخانه های عضو Cisa در ۲۰ روز اول سپتامبر

محصولات فولادی آسیا

به گفته آرتان پرس و به نقل از متال بولتن، کارخانه های عضو انجمن آهن و فولاد چین (Cisa) میزان تولید فولاد خود را در ۲۰ روز اول سپتامبر به میزان  ۷٫۸۳ درصد در مقایسه با اواخر آگوست کاهش دادند.

***بازه زمانی ۱ تا ۱۰ سپتامبر

فولاد خام: ۲٫۰۴ میلیون تن در روز ، ۰٫۳۸ درصد کاهش

فولاد نهایی: ۱٫۹۳ میلیون تن در روز ، کاهش ۷٫۶۱ درصد کاهش

فلز داغ: ۱٫۸۲ میلیون تن در روز ، ۰٫۰۵ درصد کاهش

فولاد نهایی کارخانه ای: ۱۳٫۳۲ میلیون تن، ۰٫۷۷ درصد کاهش

***قیمت های لحظه ای

کویل نورد گرم: ۱٫۷۳ میلیون تن ، ۶٫۵ درصد کاهش

کویل نورد سرد: ۱٫۱۲ میلیون تن ، ۰٫۹ درصد کاهش

ورق: ۰٫۹۳ میلیون تن ، ۶٫۱ درصد کاهش

مفتول: ۲ میلیون تن ،۱ درصد افزایش

میلگرد: ۵٫۶۰ میلیون تن ، ۳٫۳ درصد کاهش

مجموع (هر پنج محصول اصلی): ۱۱٫۳۸ میلیون تن ، ۳٫۱درصدکاهش

***بازه زمانی ۱۱ تا ۲۴ سپتامبر

فولاد خام: ۱٫۹۹ میلیون تن در روز ، ۲٫۶۲درصد کاهش

فولاد نهایی: ۱٫۹۳ میلیون تن در روز ، ۰٫۲۴ درصد کاهش

فلز داغ: ۱٫۷۸ میلیون تن در روز ، ۱٫۷۸درصد کاهش

فولاد نهایی کارخانه ای: ۱۳٫۱۰ میلیون تن، ۰٫۱۶ درصد کاهش

***قیمت های لحظه ای

کویل نورد گرم: ۱٫۷۸ میلیون تن ، ۲٫۹ درصد افزایش

کویل نورد سرد: ۱٫۱۴ میلیون تن ، ۱٫۸ درصد افزایش

ورق: ۰٫۹۱ میلیون تن ، ۲٫۲ درصدکاهش

مفتول: ۱٫۹۴ میلیون تن ، ۳ درصد کاهش

میلگرد: ۵٫۳۸ میلیون تن ،۳٫۹ درصد کاهش

مجموع (هر پنج محصول اصلی): ۱۱٫۱۵ میلیون تن ، ۲ درصدکاهش  

متال بولتن

خروج از نسخه موبایل