آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد

توقف کاهش قیمت HRC صادراتی حوزه CIS

کویل نورد گرم

روند کاهشی قیمت ورق گرم صادراتی از کشورهای مشترک المنافع در هفته منتهی به دوشنبه ۲۲ نوامبر متوقف شد که این امر منعکس کننده افزایش ثبات در قیمت مواد چینی و کاهش فعالیت در میان تامین کنندگان روسی است

* قیمت های روز دوشنبه کویل نورد گرم و سرد

به گزارش آرتان پرس، شاخص قیمتی کویل نورد گرم در روز دوشنبه ۸۲۵ – ۸۵۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه بود که در مقایسه با قیمت معاملاتی ۸۲۰ – ۸۵۰ دلار در هر تن در هفته قبل کاهش داشت.

هم چنین قیمت معاملاتی کویل نورد گرم صادراتی اوکراین  ۸۵۵ – ۸۷۰ دلار به ازای هر تن cfr بود.

HRC سبک صادراتی اوکراین در خاورمیانه، با قیمت ۸۲۵ تا ۸۳۰ دلار در هر تن عرضه شد. در همین بازه زمانی قیمت کویل نورد گرم صادراتی اوکراین در مصر با قیمت حدود ۸۵۰ – ۸۵۵ دلار در هر تن فوب عرضه می شد.

با این حال فعالیت تامین کنندگان روسی در بازار صادرات ضعیف بود. تنها قیمت پیشنهادی ارائه شده از طرف روسیه در خاور میانه ۸۶۰ – ۸۶۵ دلار در هر تن فوب بود.

شاخص قیمتی کویل نورد سرد ۹۲۰ – ۹۴۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه در روز دوشنبه بود که از ۹۶۰ – ۹۷۰ دلار در هر تن در هفته قبل کاهش یافت.

* روند قیمتی کویل نورد سرد چگونه بود؟

قیمت کویل نورد سرد در بازار ترکیه ۹۵۰ دلار در هر تن cfr بود که معادل ۹۲۰ دلار در هرتن فوب است.

در مصر، سطح قیمتی CRC صادراتی اوکراین حدود ۹۳۵ دلار در هر تن فوب گزارش شده است در حالی که در خاورمیانه ۹۳۵ – ۹۴۰ دلار در هر تن فوب است.

پیشنهاد قیمتی روسیه برای کویل نورد سرد اما بالاتر و در ۹۸۵ – ۹۹۵ دلار در هر تن فوب بود. همچنین گفته می شود که تامین کنندگان روسی با پیشنهاد قیمتی ۱۰۰۰ دلار در هر تن وارد بازار شده اند.

شاخص قیمت ورق سنگین فولادی، ۸ – ۵۰ میلی متر ۹۱۰ – ۹۷۵ دلار در هر تن فوب دریای سیاه بود که نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند.

متال بولتن

خروج از نسخه موبایل