سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰ 3 جماد أول 1443 Tuesday, 7 December , 2021 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

نویسنده :

4 سال قبل

اطلاعیه عرضه فولاد – ۹ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_dYlmqtLWb2]} اطلاعیه عرضه فولاد – ۹ آبان ماه ۱۳۹۶ کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده عرضه کننده عرضه (تن) قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز نوع تسویه نحوه عرضه روش خرید سینا ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP شمش […]

4 سال قبل

آمار معاملات بورس فولاد -۸ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_IBGdEgFaiV]} آمار معاملات بورس فولاد -۸ آبان ماه ۱۳۹۶ نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) تاریخ معامله تاریخ تحویل مکان تحویل عرضه کننده کارگزار نحوه عرضه روش خرید ورق گرم C فولاد مبارکه […]

4 سال قبل

اطلاعیه عرضه فولاد – ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_RBRaKDED7f]} اطلاعیه عرضه فولاد – ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده عرضه کننده عرضه (تن) قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز نوع تسویه نحوه عرضه روش خرید مبین سرمایه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ورق گرم C […]

4 سال قبل

آمار معاملات بورس فولاد -۷ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_5vQe3AAPOJ]} آمار معاملات بورس فولاد -۷ آبان ماه ۱۳۹۶ نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) تاریخ معامله تاریخ تحویل مکان تحویل عرضه کننده کارگزار نحوه عرضه روش خرید سبد میلگرد ۳۲تا۱۰-A3 فولاد آذربایجان […]

4 سال قبل

اطلاعیه عرضه فولاد – ۷ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_hI7MiCwqkF]} اطلاعیه عرضه فولاد – ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده عرضه کننده عرضه (تن) قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز نوع تسویه نحوه عرضه روش خرید ستاره جنوب ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ میلگرد ۱۰-A3 شاخه […]

4 سال قبل

آمار معاملات بورس فولاد -۲ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_peCzu2MZQW]} آمار معاملات بورس فولاد -۲ آبان ماه ۱۳۹۶ نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) تاریخ معامله تاریخ تحویل مکان تحویل عرضه کننده کارگزار نحوه عرضه روش خرید سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن […]

4 سال قبل

اطلاعیه عرضه فولاد – ۲ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_c6ZxaRlkpu]} اطلاعیه عرضه فولاد – ۲ آبان ماه ۱۳۹۶ کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده عرضه کننده عرضه (تن) قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز نوع تسویه نحوه عرضه روش خرید بانک مسکن ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ سبد تیرآهن مخلوط […]

4 سال قبل

آمار معاملات بورس فولاد -۱ آبان ماه ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Ph52DwWsIZ]} آمار معاملات بورس فولاد -۱ آبان ماه ۱۳۹۶ نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) تاریخ معامله تاریخ تحویل مکان تحویل عرضه کننده کارگزار نحوه عرضه روش خرید تختال C فولاد خوزستان سلف […]

4 سال قبل

اطلاعیه عرضه فولاد – ۱ آبان ماه ۱۳۹۶

 {tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_AwWlOIQ6Cp]} اطلاعیه عرضه فولاد – ۱ آبان ماه ۱۳۹۶ کارگزار تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده عرضه کننده عرضه (تن) قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز نوع تسویه نحوه عرضه روش خرید ستاره جنوب ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تختال C سایر […]

4 سال قبل

آمار معاملات بورس فولاد-۳۰ مهر ۱۳۹۶

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_oRPn7xObV1]} آمار معاملات بورس فولاد-۳۰ مهر ۱۳۹۶ نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) تاریخ معامله تاریخ تحویل مکان تحویل عرضه کننده کارگزار نحوه عرضه روش خرید میلگرد ۱۰-A3 فولاد کرمان نقدی ۲۲۰۰۰ ۲۲۰۰۰ […]