Artanpress font
  • بازار بدون دلار ۴۲۰۰تومانی تنظیم شد. این خبر را عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد. به گفته او، با وجود اینکه گوشت از سبد دریافت دلار ارزان خط خورد، اما قیمت آن در بازار بالاتر نرفت.

  • مستوفی گفت: دولت اگر خواهان پرداخت یارانه و حمایت از مصرف‌کننده است، باید آن را در مسیرهای دیگری همچون تقویت تولیدکننده صرف کند؛ چراکه به این ترتیب محصولات به‌راحتی در مسیر داخلی‌سازی قرارگرفته و با قیمتی رقابتی به مصرف‌کننده واقعی می‌رسند.

  • رییس کل بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی، تعیین قیمت ارز به داخل کشور منتقل می شود.  

تبلیغ 6315

بازارهای مالی جهان

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

آخرین اخبار

تبلیغ 6328

تبلیغ 6325