Artanpress font
  • روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه‌های جایگزین را ارائه کرد. مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که سیاست مذکور به‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند.

  • ششمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات با محوریت حذف یا استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار شد و امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا در این نشست از تعیین‌ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نشست ستاد اقتصادی سران قوا تا پایان هفته گذشته و در روز پنجشنبه خبر داده و گفته بود که دوسناریو در این زمینه وجود دارد؛ نخست اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند اما شمولیت کالاها کاهش یابد.

تبلیغ 6315

بازارهای مالی جهان

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

آخرین اخبار

تبلیغ 6328

تبلیغ 6325