* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

بدون تغییر قیمت

 

 * تغییرات قیمت شمش:

700 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

شاخه‌ای 50 الی 150 هزار ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

بدون تغییر قیمت

  

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت