* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد

100 الی 300 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش

100 الی 300 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

50 الی 150 هزار ریال نوسان قیمت اعلام شده است

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

50 الی 1500 هزار ریال نوسان قیمت اعلام شده است

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

1000 الی 1500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 300 ریال افزایش

اکسین: ثابت

کاویان: ثابت

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورقروغنی:

500 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت

 

(تکمیل می‌شود)