* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

500 الی 1500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت شمش:

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

شاخه‌ای 100000 الی 200000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

بدون تغییر قیمت 

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند


* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت