* تغییرات قیمت ناودانی:

1000 تا 2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

2000 الی 4000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت شمش:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

2000 الی 4000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

2000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند


* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت