تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت نبشی:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت میلگرد

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت شمش

بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

150 الی 200 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه:بدون تغییر قیمت

 اکسین: بدون تغییر قیمت

کاویان: بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

بدون تغییر قیمت

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

  

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت