* تغییرات قیمت ناودانی:

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت نبشی:

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت میلگرد

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت شمش

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت تیرآهن سبک

بدون تغییر قیمت

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

بدون تغییر قیمت

 

*تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

200 الی 400 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

اکسین: فروش بسته می‌باشد

کاویان: فروش بسته می‌باشد

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت