* تغییرات قیمت ناودانی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت میلگرد:

بدون تغییر قیمت

 

 * تغییرات قیمت شمش:

200 الی 500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند.

 

* تغییرات قیمت تیرآهن:

شاخه ای 100 الی 200 هزار ریال کاهش قیمت اعلام کردند. 

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق سیاه ضخیم بار:

500 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق رنگی:

1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت ورق روغنی:

بدون تغییر قیمت

 

* تغییرات قیمت ورق گالوانیزه:

1000 ریال کاهش قیمت اعلام کردند

 

* تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت